Werken met paden

  • 0 Reacties
  • 8822 Gelezen
*

Offline FransR

  • 1740
Gepost op: 22 januari 2015, 17:53:43
Werken met paden

Gemaakt door: FransR
Gimp versie: 2.8. Getest met Gimp 2.8.10
Niveau: beginner, maar met wat kennis van tekst en lagen.


Inleiding
Een pad is veel meer dan alleen een selectiegereedschap. Ook het maken van gebogen teksten en bijzondere lijnen behoren tot de mogelijkheden van paden.
Een pad is een Bezier-kromme (spreek uit: beezjee) en bestaat uit een aantal rechte of gebogen lijnen die elk een begin- en eindpunt hebben, de ankerpunten. Elk ankerpunt heeft twee richtingen, de handvaten.
Paden hebben van zichzelf geen eigen dikte, zelfs niet bij vergroten tot pixelniveau.

De basis.
Open een nieuwe afbeelding en klik in het gereedschapsvenster op het pad-symbool:  &pen; of klik op “Gereedschap” > “Paden” (B).
In de opties is de radio-knop "Design" aktief. Verander nog niets aan de opties.In de afbeelding is de muisaanwijzer veranderd in een half rondje wat een Bezier-kromme moet voorstellen. De punt van het pijltje is de muispunt.
Klik ergens in de afbeelding zonder te slepen en nog eens en nog eens. Er staan nu een aantal open rondjes, de ankerpunten, met rechte lijnen ertussen. Het laatste ankerpunt heeft ook een open vierkantje.

Let op: tijdens het werken met paden nooit de "Enter"-toets indrukken. Hierdoor verandert het pad in een selectie en is alle pad-informatie vervallen.
Hieronder een eenvoudig voorbeeld met 7 punten en 6 lijnstukken.Magie.
Zo gauw er een andere bewerking wordt gestart, zelfs het klikken op de loep om te vergroten, lijkt het pad verdwenen.
Geen nood, het pad is er nog wel: klik in het lagen venster op de tab van de paden.Vink het oogje aan en het pad is weer in beeld, in het rood en zonder ankerpunten. Selecteer nu weer het pad-gereedschap en klik ergens op het pad (de cursor verandert even in een handje) en alles is er weer.

Gebogen lijnstukken.
Paden zijn Bezier krommen: de ankerpunten hebben een richting waar de lijn vandaan komt en een richting waar de lijn naar toe gaat. Deze richtingen zijn de handvaten.
Kies een willekeurig gereedschap in het gereedschapsvenster om het vorige pad af te sluiten. Kies nu weer voor het pad-gereedschap en maak een eerste ankerpunt zoals hierboven en sleep de muis meteen een klein stukje. Nu zijn de beide handvaten te zien. Maak een volgend ankerpunt en sleep ook daar een stukje. De lijn is nu gebogen. Maak zo nog een paar ankerpunten.Van rechte naar gebogen lijnen.
Maak eerst een pad met rechte lijnen. Klik dan met de Ctrl-toets ingedrukt op een ankerpunt. In het optieveld wordt de radio-knop voor "Edit" aktief. Bij loslaten van de Ctrl-toets wordt "Design" weer aktief. Makkelijker is het om zelf de radio-knop te aktiveren.
Klik op een ankerpunt en beweeg de muis een stukje. De cursor is nu een vierkantje, het handvat, en is met een rood-achtig lijntje aan het ankerpunt verbonden. Dit is de vector die bepaalt hoe het vorige of volgende lijnstuk aan dit ankerpunt vastzit.
Schuif de muis nog wat en zie dat het lijnstuk vanaf het vorige ankerpunt krom wordt.
Klik nu opnieuw op hetzelfde ankerpunt en verschuif de muis weer. Dit is de lijn die de richting naar het volgende ankerpunt bepaalt.

Pad bewerken.
Een ankerpunt verplaatsen kan alleen als in het optieveld de radio-knop "Design" aktief is. Klik een ankerpunt aan en sleep het naar de juiste plaats.
Een ankerpunt bijplaatsen kan alleen als de radio-knop "Edit" aktief is. Klik ergens op een lijn en er is een ankerpunt bijgeplaatst met 2 zichtbare handvaten.
Een ankerpunt weghalen kan in de stand "Edit" door met de shift ingedrukt het ankerpunt aan te klikken. Bij de cursot staat nu een klein mintekentje. (Ctrl+Shift doet hetzelfde, maar het mintekentje is er dan niet...)
Zonder een ankerpunt toe te voegen kan in de stand "Design" een lijnstuk aangeklikt en gesleept worden, de kromming van dat lijnstuk wordt dan anders. Als het een rechte lijn was zal het nu een gebogen lijn worden.
Bewerkingen kunnen altijd ongedaan gemaakt worden met Ctrl+Z en opnieuw worden uitgevoerd met Ctrl+Y. Bij paden is elke klik een aparte bewerking en kan dus ongedaan gemaakt worden.

Opmerkingen:
in de stand “Edit” wordt het pad gesloten door na het laatste punt de eerste aan te klikken. De lijn is nu gesloten, maar is geen selectie.
Om het hele pad te verplaatsen dan ergens op het pad klikken met de Alt-knop ingedrukt en het pad verslepen. De bewerkstand is nu “Move”.

Let op: tijdens het ontwerpen niet op "Enter" drukken, want daardoor verandert het pad in een selectie.

Veelhoek.
Vink in het optievak de “Veelhoek” aan.
Het is nu alleen mogelijk lijnstukken samen met de beide ankerpunten te verplaatsen zonder iets aan de kromming te doen.
Teken een pad en sleep: er komen geen handvaten aan. Ook bij alle volgende punten komen er geen handvaten aan en de lijn tussen de punten blijft steeds recht, wat je ook doet.
Probeer de lijnstukken te verplaatsen. De ankerpunten aan weerszijde verschuiven daardoor samen met de beide aansluitende lijnen, maar de lijn zelf wordt niet gebogen en verandert niet van lengte.
Zet "Veelhoek" even uit en maak een pad met gebogen lijnen door steeds een stukje te slepen.
Zet nu "Veelhoek" weer aan en verschuif zoals hier boven. De ankerpunten en gebogen lijnen verplaatsen, maar krijgen ook nu geen andere vorm.Van een pad een selectie maken.
Open een afbeelding en probeer daar een pad te maken, bijvoorbeeld een hart zoals in onderstaande foto.Zet net zoveel punten als nodig is. Verplaats ankerpunten in de bewerkstand “Design”, verplaats de handvaten in de stand “Edit”. Plaats nieuwe punten of wis ze juist tot de hele omtrek precies goed is.
Sluit het pad nu pas door op de "Enter"-toets te drukken. De begin- en eindpunten zijn nu verbonden en het pad is een gewone selectie geworden, herkenbaar aan de lopende mieren. Doe nu wat met een selectie gedaan kan worden: uitknippen, wissen, inverteren en wissen, vullen, roteren, perspectief, enzovoort.

Van een selectie een pad maken.
Open een afbeelding en maak een selectie met het selectiegereedschap en klik dan op “Selecteren” > “Naar pad”.
Ga naar het venster met de lagen en paden en klik op het tabje van de paden. Er is een rood-achtig pad met de veelzeggende naam ‘Selectie’, vink het oogje aan.
Ga naar de afbeelding, aktiveer het pad gereedschap en klik nu ergens op de lopende mieren. De selectie is nu een pad geworden. Doe nu met dit pad wat met paden gedaan kan worden:  ankerpunten en/of handvaten plaatsen, wissen of verplaatsen.

Let op: Als de selectie zachte randen heeft dan lopen de mieren door het overgangsgebied tussen wat wél en wat niet geselecteerd is. Het pad loopt precies over de lijn van de mieren, dus er kan informatie verloren gaan.

Van een tekst een pad maken.
Maak een tekst met een font dat (veel) groter is dan 18 punten en ga naar "Laag" > “Tekst naar pad”.
Ga naar het venster met de lagen en paden en klik op het tabje van de paden. Er is een pad en de naam is gelijk aan de tekst, vink het oogje aan zodat het zojuist gevormde pad (rood-achtig) zichtbaar is.
De hele tekst is omgezet in allemaal gesloten kleine paadjes rondom de letters. Bewerk deze paden op creatieve wijze.Let op: de tekst als pad is geen tekst meer en kan dus ook niet met het tekst gereedschap bewerkt worden, maar de oorspronkjelijke tekst zelf blijft wel bestaan!

Een tekst op een pad maken.
Maak een pad met soepele vormen, dus geen scherpe hoeken of bochten in het pad en maak het pad zichtbaar door het oogje aan te zetten.
Maak een tekst. De tekst moet op het pad passen. Het is leesbaarder om de afstand tussen de letters iets groter te maken. Vergroot daarom in het optieveld van de tekst het onderste van de 3 kleine symbooltjes (a__b) de waarde iets.
Klik op "Laag" > “Tekst langs pad".De tekst begint bij het eerste punt van de lijn en komt nooit precies uit zoals je bedoeld hebt. Probeer een ander tekstformaat, verander de letterafstand, roteer of verschuif het pad of zelfs teken een andere lijn.
Hieronder het voorbeeld van dezelfde tekst helemaal afgewerkt.Let op: maar pas op, de tekst is geen tekst, maar een verzameling pixels! De tekst zelf blijft als laag wel bestaan en kan ook onzichtbaar worden door het oogje in het lagen venster uit te zetten.

Een tekst op een pad zichtbaar maken.
De tekst komt op een actieve laag, dus activeer de "Achtergrond" of maak een nieuwe transparante laag aan.
Kies de gewenste voorgrond kleur.
Zet het oogje van het betreffende tekstpad aan (als die niet aan was) en klik nu met het pengereedschap ergens op die rode tekst. Schrik niet: er zijn nu heel veel rondjes van de ankerpunten te zien.
Klik nu in het optieveld van het pengereedschap op "Selectie uit Pad". Zoom eventueel flink in.
Vul nu met het emmertje de tekst met de gewenste voorgrond kleur, wel eerst nog even een vinkje bij "Hele selectie".
Eventueel het oogje van het pad uitzetten en de selectie uitzetten.

In het volgende voorbeeld zijn de 5 paden uit een eerdere oefening waarlangs teksten staan. Hier is duidelijk te zien dat de tekst begint bij het eerste punt van het pad. Zo kunnen de teksten dus van boven naar beneden en van beneden naar boven gezet worden en zelfs onderste-boven van rechts naar links.Van een pad een lijn maken.
De lijn wordt niet een deel van het pad maar wordt geplaatst in de aktieve laag. Als dit niet de achtergrond laag moet zijn, dan eerst even een nieuwe laag aanmaken, eventueel transparant.
Zorg dat er in de afbeelding een pad is. En zorg dat de voorgrondkleur is ingesteld op de juiste kleur.
Klik op “Pad naar lijn”. Er opent nu een menu, zie afbeelding hieronder:Er zijn 2 keuzes. Voor beide wordt de voorgrond kleur gebruikt, tenzij de brush een eigen keur heeft. Bij het tekengereedschap worden de instellingen van de schildersgereedschappen gebruikt: pen, penseel, verfspuit, airbrush of gum.
“Lijn op selectie tekenen”: de lijndikte instellen, de voorgrond kleur en onder "Lijnstijl" de vorm van de lijn einden kiezen. Voor stippellijnen is het even wat experimenteren.“Lijn tekenen met pen gereedschap”: de gewenste pen of brush en de voorgrond kleur instellen. Het gum is ook een schildersgereedschap! Dit kan verrassende effecten geven.

Als alles naar wens is ingesteld dan op “Doorhalen” klikken.
Hieronder een voorbeeld van een paar lijnen. De groen "slang" onderin is met het gum open gewerkt. De paprika's zijn een "brush".Een pad transformeren.
Roteren, perspectief, scheef trekken of verplaatsen van een pad.
Maak een (hulp-)laag aan en zet rechts naast het oogje in het lagen venster bij die laag het ketting symbooltje aan.
Ga naar de tab voor de paden, zet het oogje van het pad aan en klik ook hier het ketting symbooltje aan.
Door de twee kettingsymbooltjes zijn het pad en de laag aan elkaar gekoppeld: wat met de laag gebeurt, gebeurt ook met het pad.
Maak een ruime (rechthoek-)selectie rondom het pad.
Verschuif, draai of transformeer nu de selectie, dus het pad, tot het gewenst resultaat is bereikt.In deze 2 figuren is links de selectie om een pad gemaakt en rechts is die selectie gedraaid. Her pad draait hierdoor ook mee.
Na de transformatie de ketting symbooltjes weer weghalen en eventueel de (hulp-)laag onzichtbaar maken. Vergeet niet de selecties ongedaan te maken: “Selecteren” > “niets”.

Veel plezier met de paden.
« Laatst bewerkt op: 3 februari 2015, 19:21:22 door FransR »
Wat je wilt, dat kun je!